Powstanie punkt informacji turystycznej

4 listopada 2011 - Zbigniew Posacki

Gmina Wołów realizuje to zadanie w ramach projektu „Południowo–Zachodni Szlak Cysterski”, działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Liderem Projektu jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie 20 podmiotów w tym: 4 wojewódzkich jednostek samorządu terytorialnego, 12 gminnych jednostek samorządu terytorialnego oraz 4 regionalnych organizacji turystycznych. 

Podstawowym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności turystycznej kraju i województw w nim uczestniczących, a także promocja w kraju i zagranicą pocysterskiego dziedzictwa kulturowego związanego z Polską. Całkowity koszt projektu to 36 803 890,48 PLN. Całkowita wartość wkładu własnego Partnerów - 9 878 557,9 PLN. Wartość wkładu własnego Gminy Wołów wynosi zaledwie 3%.

Pierwszy etap zadania realizował Zakład Robót Drogowych Mostowych Ogólnobudowlanych „ZADROBUD II” spółka jawna K. Tomczak, S. Tomczak z Wołowa. W dniu 9 września 2011 roku zostały zakończone roboty budowlane przy budowie parkingu na dz. nr 586.

parking

Parking wybudowany został zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową uzgodnioną z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu. Parking dostosowany jest do zaparkowania 35 samochodów osobowych, w tym 2 dla niepełnosprawnych. Powierzchnia utwardzona wynosi 1455m². Wartość tego zadania to 260 tys. zł

Drugim etapem zadania jest budowa toalety i punktu informacji turystycznej w budynku dawnej kancelarii klasztornej w zespole opactwa pocysterskiego. W lokalu zostaną wyremontowane: korytarz, toalety, punkt informacji turystycznej oraz pomieszczenie techniczne. Łącznie 96m2.

kancelaria

Pod koniec października został rozstrzygnięty przetarg, w wyniku którego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Olmax Zakład Ogólnobudowlany Michał Zimnicki z Wołowa. Wartość oferty to 184 079, 51 zł.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca tego roku.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819279