Wyremontują śluzę

3 listopada 2011 - Zbigniew Posacki

W marcu tego roku sołtys Lubiąża Zbigniew Posacki kolejny raz zwrócił się z pismem o remont śluz, które podczas powodzi mogły by uchronić ulicę Kolejową od wylewów Odry. Mimo, że funkcjonowały one w czasach powojennych, od lat nieremontowane, całkowicie pozbawione są swojej funkcji. O ich przedwojennej roli świadczy fakt, że na terenie tym budowane były domy. Jak wiemy Niemcy nie mieli zwyczaju budować na terenach zagrożonych powodzią.

sluza

Faktem jest, że dochodzi na rzece Młynnej do tzw „cofki” z Odry, ale podczas kulminacyjnej fali woda napływa od kierunku Prawikowa (przez las i rzekę Młynną), tworząc odnogę rzeki Odry. Zamknięcie śluzy podczas fali kulminacyjnej, pozwoliłoby obniżyć poziom wody na ul. Kolejowej o 20-30 cm, co w roku 2010 uchroniłoby od zalania domów mieszkalnych i kilkudziesięciu tysięcznych strat.

W kwietniu Zarząd Województwa odpisał, że tylko śluza na rzece Młynnej zostanie wyremontowana. Właściciele pozostałych śluz nie chcą się ujawnić, mimo, że pisma były kierowane zarówno do Wojewody, Marszałka, Starosty, Burmistrza oraz zarządców dróg i rzek.

W październiku br. Sołtys ponownie zwrócił się z prośbą o realizację kwietniowej obietnicy remontu śluzy. W odpowiedzi, Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu odpisał, że po przeprowadzeniu we wrześniu procedury przetargowej, obecnie została podpisana umowa z wykonawcą i aktualnie trwają prace przygotowawcze. Planowany termin zakończenia remontu to listopad br.

Inwestycja ta częściowo pozwoli na zabezpieczenie ul. Kolejowej, jak również przyniesie korzyści dla wędkarzy, Lasów Państwowych oraz fauny i flory, znajdującej się na tym obszarze. Jest to bardzo atrakcyjny przyrodniczo teren, o czym świadczy fakt istnienia obszaru Natury 2000 i Łęgów Odrzańskich. O szczegółach można przeczytać na tablicy informacyjnej zamontowanej przy mostku (ul. Kolejowa) przez Stowarzyszenie Lubiąż, w ramach edukacyjnej ścieżki historyczno – przyrodniczej.

tablica

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818802