Fundusz sołecki uchwalony

27 września 2011 - Zbigniew Posacki

W tym roku na Sołectwo Lubiąż przyznane zostało 21 311,70 zł. Kwota ta jest ustalana na podstawie wzoru, który bierze pod uwagę liczbę mieszkańców oraz dochód gminy. Jednak w przypadku dużych wsi (Lubiąż – 2150 mieszkańców) są ograniczenia, które nie przewidują większej kwoty, niż dla wsi mającej 1000 mieszkańców.

Na Zebraniu Wiejskim podjęto uchwałę, która zakłada przeznaczenie Funduszu na następujące zadania:

L.p.

Zadanie

Uzasadnienie

Szacunkowy koszt realizacji

1

Kosa spalinowa

Sprzęt niezbędny do prac porządkowych przy wykaszaniu traw. Poprawa estetyki miejsc szczególnie odwiedzanych przez turystów.

2 800 zł

2

Zagospodarowanie terenu przed Domem Kultury w Lubiążu poprzez wykonanie sceny, ławek i stolików oraz wyrównanie nawierzchni do tańczenia.

Zagospodarowanie miejsca w centrum Lubiąża do przeprowadzania kameralnych imprez przy Domu Kultury.

6 000 zł

3

Zakup wyposażenia placu zabaw.

Wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu.

7 000 zł

4

Zakup i montaż stacjonarnych publicznych koszy na śmieci.

Poprawa estetyki miejscowości Lubiąż.

3 700 zł

5

Zwiększenie wydatków na prace porządkowe na terenie Sołectwa Lubiąż

Poprawa estetyki miejscowości Lubiąż.

1 000 zł

6

Zakup kwiatów i roślin wieloletnich.

Roślinność w centrum miejscowości przyczyni się do uatrakcyjnienia i upiększenia wsi.

811,70 zł

7

Zadania rezerwowe.

W przypadku niewykonania zaplanowanego zadania zwiększa się kwotę na pozycję nr 3 tj. zakup wyposażenia placu zabaw.

0 zł

Suma

21 311,70 zł

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818918