Stopień wodny Lubiąż

12 sierpnia 2019 - Zbigniew Posacki

Dziś w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podpisał umowę na zaprojektowanie nowego stopnia wodnego Lubiąż na Odrze. W uroczystości wzięli udział między innymi Marek Gróbarczyk – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Paweł Hreniak – Wojewoda Dolnośląski oraz m.in. przedstawiciele samorządu powiatowego Janusz Dziarski – Starosta Wołowski oraz Zbigniew Posacki – członek Zarządu.

Zakres inwestycji obejmie przede wszystkim budowę nowego stopnia wodnego o konstrukcji modułowej, który ma na celu ochronę przeciwpowodziową, powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki, poprawę stosunków wodnych i gruntowo-wodnych, produkcję ekologicznej energii elektrycznej oraz poprawę warunków żeglugowych do klasy Va drogi wodnej. W ramach obiektu mają powstać między innymi minimum czteroprzęsłowy jaz, dwukomorowa śluza żeglugowa, przepławka dla ryb oraz elektrownia wodna.

W wyniku postępowania przetargowego do realizacji wyłoniono konsorcjum złożone z firm DHV Hydroprojekt Sp. z o.o. z Warszawy - jako lider - wraz z partnerami Energoprojekt Warszawa SA i Hydroprojekt Wrocław Sp. z o.o., które zaoferowały za wykonanie prac ponad 13 mln złotych.

Obecny rząd systematycznie realizuje zapowiedzi rozwoju dróg śródlądowych i rozwoju retencji, renaturyzacji oraz inwestycji na rzece Odrze. "Zakładamy, że inwestycja w Lubiążu zostanie zrealizowana zgodnie z perspektywami unijnego budżetu w ciągu najbliższych 7 lat" - zaznaczał Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zasadniczym celem budowy stopnia wodnego Lubiąż jest zahamowanie procesów erozji w korycie rzeki Odry poniżej stopnia wodnego w Malczycach. Postępująca erozja denna powoduje obniżenie zwierciadła wody w rzece, bezpośrednio poniżej stopnia w Malczycach, sięgając aż do Ścinawy i przesuszenie terenów przyległych do rzeki.

Projektowany stopień wodny Lubiąż umożliwi także zabezpieczenie stopnia wodnego w Malczycach przed podmywaniem i utratą stateczności; przywrócenie pierwotnych poziomów wód gruntowych; zapobieżenie przesuszaniu się przyległych terenów (w szczególności ochroni lasy łęgowe); powstrzymanie procesów erozyjnych w korycie rzeki poniżej stopnia; produkcję energii elektrycznej przez elektrownię wodną zlokalizowaną przy stopniu; przywrócenie parametrów szlaku żeglugowego.

"Dla mieszkańców Lubiąża to także szansa na rozwój turystyki i rekreacji na rzece Odrze" - uważa Zbigniew Posacki.

Od wykonawcy projektu oczekuje się zrealizowania zamówienia w terminie 43 miesięcy od daty podpisania umowy. To oznacza, że prace projektowe wykonawca powinien zakończyć najpóźniej do końca I kwartału 2023 roku. Koszt budowy szacowany jest na ponad 400 mln złotych, a koniec budowy planowany jest na 2027 rok.

stopien1

stopien2

stopien3

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819215