Pomoc żywnościowa

26 września 2017 - Zbigniew Posacki

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, możesz uzyskać pomoc żywnościową. Pomocą mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie

przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej czyli:

* 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej

* 1.028 zł dla osoby w rodzinie

Osoby takie mogą zgłosić do MOPS w Wołowie lub w dniu 3 października br w godz. 10.00 – 12.00 w Domu Kultury (pomieszczenia Związku Emerytów i Rencistów – wejście od tyłu) w celu uzyskania skierowania do banku żywności. Prosimy o zabranie ze sobą dokumentów potwierdzających dochód.

Dla osób, które zostaną objęte pomocą, zostanie zorganizowany transport żywności z Wołowa do Lubiąża.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818844