Ekokalejdoskop w Lubiążu

21 stycznia 2016 - Zbigniew Posacki

Przyroda w Lubiążu jest równie unikatowa, jak znajdujące się tu zabytki, z pocysterskim klasztorem na czele. Stąd też Stowarzyszenie Lubiąż podejmuje także działania zmierzające do aktywnej ochrony przyrody.

Przez lata, głównie przez warunki atmosferyczne, oznakowanie ścieżki wokół rezerwatu „Odrzysko” słabo informowało o przebiegu ścieżki, co powodowało błądzenie turystów po lesie. Powstał więc pomysł odtworzenia ścieżki wokół rezerwatu. Wokół tej idei, po konsultacjach z Krzysztofem Koniecznym – lokalnym przyrodnikiem, padł pomysł stworzenia szerszego projektu, na który udało się znaleźć źródło dofinansowania. Tak więc oprócz odtworzenia oznakowania ścieżki, zostało zamontowanych 30 budek legowych dla ptaków z gatunków m.in. sikor, nietoperzy, nurogęsi i gągołów oraz wykonano infrastrukturę turystyczną i zrealizowano działania edukacyjne.

Ze względu, że jest to miejsce na trasie rowerowego „Szlaku Odry” w miejscu przystankowym zamontowano dwa drewniane stojaki na rowery, ławostół, kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne informujące o atrakcjach przyrodniczych w rezerwacie i okolicznych lasach łęgowych i ścieżce wokół rezerwatu.

Niezmiernie cieszy fakt, że w montaż budek legowych oraz oznakowań ścieżki zaangażowali się uczniowie lubiąskiego gimnazjum. Chętnie, bo mieli okazję dowiedzieć się jak duży wpływ na nasze codzienne życie mają ptaki żywiące się owadami, czy też nietoperze, które dziennie potrafią zjeść nawet kilka tysięcy uciążliwych komarów. Uczniowie ponadto podczas znakowania ścieżki, zbierali napotkane śmieci.

Projekt zakładał również działania edukacyjne, które były przeprowadzone w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu. Z najmłodszymi uczniami, a także przedszkolakami animacje przyrodnicze przeprowadziły animatorki z Fundacji EduSilesia. Dzieci miały okazję rozpoznawać gatunki ptaków, ich głosy, a także poznać zasady jak je obserwować.

Ciekawostki o lubiąskiej przyrodzie gimnazjalistom i mieszkańcom, głównie wędkarzom, opowiadał przyrodnik, specjalista od obszarów Natura 2000 – Andrzej Ruszlewicz. Ważnym elementem spotkań było także rozwiązywanie problemów, które nurtują wędkarzy. We wszystkich działaniach pro przyrodniczych ważne jest też, żeby wszelkie działania było zrównoważone, tak aby z jednej strony cieszyć się chronioną przyrodą, a z drugiej strony, żeby przyroda nie ograniczała rekreacji.

Inicjatywa ekologiczna pod nazwą „Zminimalizowania wpływów antropogenicznych na rezerwat „Odrzysko” była jedną z dwudziestu realizowanych na Dolnym Śląsku w ramach dużego projektu pod nazwą „Dolnośląski Eko kalejdoskop”. Projekt został dofinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast realizowany przez Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha. Stowarzyszenie Lubiąż było koordynatorem lokalnym, w imieniu którego działał Zbigniew Posacki – inicjator przedsięwzięcia .

W lutym w Wałbrzychu odbędzie się jeszcze konferencja podsumowująca wszystkie działania zrealizowane w ramach dolnośląskiego projektu, nie mniej jednak Stowarzyszenie Lubiąż już teraz chciałoby podziękować za pomoc w jego realizacji dla: Nadleśnictwa Wołów i Pana Wojciecha Adamczaka, Krzysztofa Koniecznego, Anny Kalety, Andrzeja Ruszlewicza oraz Waldemara Rutowicza.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818784