Zapytanie ofertowe

28 stycznia 2015 - Zbigniew Posacki

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu

Stowarzyszenie Lubiąż w związku z realizacją projektu ”Słoneczna energia w Krainie Łęgów Odrzańskich” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg poniższej specyfikacji:

Kompletny zestaw fotowoltaiczny typu on-grid wraz z montażem, o mocy w przedziale 1,5 – 2 kw składający się m.in. modułów fotowoltaicznych, inwertera oraz odpowiednich przewodów , mocowań i złączek niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zestawu i przyłączenia do sieci.

Urządzenia muszą zawierać stosowane certyfikaty.

Ponadto w ramach umowy oferent zobowiązuje się do sporządzenia kompletnej dokumentacji niezbędnej do uzyskania przyłącza do operatora sieci elektroenergetycznej w celu odbioru nadmiaru energii. Obecnie Zamawiający posiada przyłącze do sieci.

Miejsce montażu: budynek izby muzealnej znajdujący się w Lubiążu, przy ul. Św. Jadwigi 2a, dach dwuspadowy, dz. Nr 373

Termin wykonania zamówienia:

14 dni od dnia podpisania umowy

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Cenę netto i brutto za wykonanie usługi wraz z kosztem transportu (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);

3. Opis zestawu, w tym okres udzielanej gwarancji na zastosowane produkty i komponenty

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena – 70 %

2. Jakość użytych materiałów i zastosowanych rozwiązań technologicznych – 10 %

3. Udzielona gwarancja na zastosowane produkty i komponenty – 20%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 06 lutego 2015 r. do godziny 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie@lubiaz.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT i podpisania protokołu odbioru.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772980