Zapytanie ofertowe

12 września 2014 - Zbigniew Posacki

Zapytanie ofertowe w celu wyboru wykonawcy i dokonania zakupu

Stowarzyszenie Lubiąż w związku z realizacją projektu ”Turystyczny rozwój Ekomuzeum Cysterskiego” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadań wg poniższej specyfikacji:

Opracowanie graficzne, skład i wydruk: „Przewodnik po Ekomuzum Cysterskim”

- Ilość – 1500 szt.

- Format 123x175, objętość 100 stron + okładka 4+4

- Materiał kreda 115 g/m2, kolor 4+4

- Okładka: kreda błysk 250 g/m2, kolor 4+4 plus folia matowa (plus lakier UV punktowo)

- Oprawa klejona ze skrzydełkami, skrzydełka po dwóch stronach okładki, format 110x175 mm, blok wcięty z frontu ok. 1mm.

- Oprawa klejona

- Opracowanie wzoru graficznego

- Wykonanie mapy okolicznych gmin z uwidocznieniem Lubiąża, z zaznaczeniem rowerowych szlaków i oznaczeń atrakcji turystycznych

- Wykonanie mapy Lubiąża, z zaznaczeniem rowerowych szlaków, ulic, atrakcji turystycznych i oznaczeniem ważniejszych obiektów

Opracowanie graficzne, skład i wydruk ulotki edukacyjnej o ścieżce historyczno –przyrodniczej

- Ilość – 2000 szt.

- format 5/3 A4 składany do DL,

- Materiał kreda błysk, gramatura min. 170 g/m2, kolor 4+4 , plus folia matowa

Opracowanie graficzne, skład i wydruk ulotek „Quest – Wyprawa Odkrywców” – 3 rodzaje

- Ilość – 3x2000 szt.

- format A4 składany do DL,

- Materiał kreda mat, gramatura 135 g/m2, kolor 4+4

Termin wykonania zamówienia:

21 dni od dnia przekazania materiałów.

Oferta powinna zawierać:

1. Dane oferenta

2. Cenę netto i brutto za wykonanie usługi wraz z kosztem transportu (cena powinna zawierać wszelkie koszty poniesione przez wykonawcę podczas wykonywania zamówienia);

3. Opis doświadczenia, opracowywania i realizacji podobnych publikacji,

Ocena ofert:

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena za wykonanie usługi – 80%

2. Opis doświadczenia – 20%

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia 22 września 2014 r. do godziny 16.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: stowarzyszenie@lubiaz.pl

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Niniejsze zapytanie nie jest zobowiązaniem do realizacji zamówienia i zawarcia umowy, szczególnie w przypadku, gdy wysokość zamówienia przekroczy budżet zaplanowany dla tego zadania.

Płatność: przelewem w ciągu 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku VAT i dostarczenia publikacji.

Zamówienie nie jest objęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772960