Ochotnicze Hufce Pracy „Gwarancjami dla Młodzieży”

24 czerwca 2014 - Zbigniew Posacki

Rekrutacja zakończy się we wrześniu 2014 roku. Ze wsparcia będą mogli skorzystać młodzi ludzie w wieku 15-24 lata, którzy nie są zatrudnieni oraz nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET  - not in employment, education or training).

 Oferowane wsparcie dla młodzieży to:

Dla osób w wieku 15-16 lat:

- szkolenia np. warsztaty wyrównawcze z przedmiotów szkolnych, kursy językowe, warsztaty komputerowe, kursy przedsiębiorczości,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- poradnictwo zawodowe.

Dla osób w wieku 16 – 17 lat, mających ukończone gimnazjum:

- kwalifikacyjne kursy zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników kursów),

- szkolenia np. kursy komputerowe o standardzie ECDL lub równoważnym, kursy przedsiębiorczości,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- poradnictwo zawodowe,

- nauka aktywnego poszukiwania pracy.

Dla osób pełnoletnich:

- szkolenie zawodowe (w tym kursy przekwalifikowujące lub doskonalące),

- sześciomiesięczne staże zawodowe (wraz ze stypendium dla uczestników staży),

- szkolenia w zakresie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców np. z zakresu kompetencji miękkich, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B,

- wsparcie pedagogiczno-psychologiczne,

- indywidualne wsparcie opiekuna/tutora,

- trening umiejętności społecznych (autoprezentacja, komunikacja itp.),

- poradnictwo zawodowe,

- nauka aktywnego poszukiwania pracy,

- pośrednictwo pracy lub pośrednictwo w zakresie organizacji staży,

- pomoc w podjęciu szkolenia zawodowego, stażu, a także pracy poza miejscem stałego zamieszkania.

 Wszyscy uczestnicy programu będą mogli korzystać z dodatkowego wsparcia towarzyszącego w postaci bezpłatnego wyżywienia, dofinansowania kosztów dojazdu na zajęcia, ubezpieczenia NNW, wymaganych badań lekarskich oraz materiałów edukacyjnych.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr tel. 71/ 342 49 01, oraz na stronie www.dolnoslaska.ohp.pl.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772894