Będzie remont boiska oraz uporządkowanie terenu wokół szkoły, za remizą i ośrodkiem zdrowia

5 marca 2014 - Maciej Nejman
W piątek 28 lutego Rada Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, oceniła projekty z naboru ogólnego i tematycznego w ramach działań: „Małe projekty”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi” z programu Leader. Wpłynęło w sumie 71 wniosków, z czego najwięcej, bo 55 z działania „Małe projekty”. Pomimo ogromnej konkurencji
do finansowania w ramach konkursu  dla działania – „Małe projekty” zostały wybrane  następujące wnioski złożone z Gminy Wołów:
• „Plac za remizą” – miejsce rekreacyjno-turystyczne na Szlaku Odry w Krainie Łęgów Odrzańskich. Wnioskodawca Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu, wnioskowana kwota dotacji – 20 tys. zł.
• Odnowienie miejsca biwakowego Szlaku Odry w Lubiążu w Krainie Łęgów Odrzańskich, wniosek obejmuje uporządkowanie terenu za Ośrodkiem Zdrowia. Wnioskodawca Gmina Wołów, wnioskowana kwota 20 tys. zł
• Hexacopter jako element wykorzystywany w promowaniu Gminy Wołów w Krainie Łęgów Odrzańskich. Wnioskodawca Wołowski Ośrodek Kultury, wnioskowana kwota 14,4 tys. zł.
• Prezentacja fotograficzno-panoramiczna Gminy Wołów w Krainie Łęgów Odrzańskich. Wnioskodawca Wołowski Ośrodek Kultury, wnioskowana kwota 15,6 tys. zł.
• Pszczelarska ścieżka edukacyjna w Krainie Łęgów Odrzańskich w Domaszkowie. Wnioskodawca  Jerzy Zbigniew Nawara, wnioskowana kwota 9,5 tys. zł.
Ponadto do finansowania w ramach konkursu dla działania - „Odnowa i rozwój wsi” wybrano  wniosek Gminy Wołów - Zagospodarowanie miejsca sportu, rekreacji i wypoczynku w Lubiążu w Krainie Łęgów Odrzańskich. Wniosek obejmuje remont boiska sportowego oraz terenu wokół budynku szkoły. Wnioskowana kwota dotacji to 250 tys. zł

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818775