Dotacje z Leadera

22 stycznia 2014 - Zbigniew Posacki

Wnioski do LGD mogą składać podmioty (w tym osoby fizyczne) działające na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia. Konkurs przewiduje przyznanie pomocy na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z zakresu ogólnego i tematycznego.

Z zakresu ogólnego można składać wnioski na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy z działań:

  • Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 598 330,39 złotych.
  • Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi , limit dostępnych środków: 263 566,94 złotych; w tym na przedsięwzięcia I, II oraz IV przeznacza się kwotę 263 566,94 zł;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 283 562,00 złotych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 114 241,00 złotych.

Natomiast z zakresu tematycznego na działania:

  • Odnowa i rozwój wsi, limit dostępnych środków: 323 880,94 złotych w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 323 880,94 złotych.
  • Małe projekty tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, limit dostępnych środków: 155 972,56 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 17 359,87 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 138 612,69 zł, z czego 110 718,05 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, limit dostępnych środków: 319 743,15 złotych; w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 119 743,15 złotych a na przedsięwzięcie VI przeznacza się kwotę 200 000,00 złotych, z czego 100 000,00 zł na realizację celu 1.6 Zwiększenie wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych.
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, limit dostępnych środków: 140 885,00 złotych. w tym na przedsięwzięcie II przeznacza się kwotę 140 885,00 złotych.

 Wnioski wraz z załącznikami należy składać do 06 lutego 2014 r. do godziny 16:00, bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”, które mieści się w Prochowicach przy Placu Kopernika 6.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji, wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy dostępne są na stronie internetowej LGD „Krainy Łęgów Odrzańskich”: www.lgdodra.pl, lub w biurze LGD.

 Więcej informacji na www.lgdodra.pl

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772992