Dotacja z powiatu

8 czerwca 2011 - Administrator

      Zarząd Powiatu Wołowskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych wynikających z „Programu współpracy Powiatu Wołowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2011r.” ogłoszonego 10 maja 2011r.

Przedmiotem konkursu, do którego mogły stanąć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie, były zadania z zakresu kultury, turystyki, upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

O dotację z zakresu kultury, ubiegało się również Stowarzyszenie Lubiąż na zorganizowanie koncertu jazzowego podczas inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru”. Z wnioskowanej kwoty 5200 zł na organizację koncertu przyznano kwotę 2500 zł.

Stowarzyszenie Lubiąż będzie również wnioskować o dotacje z innych źródeł, także na pewno uda się zorganizować koncert, który niewątpliwie wzbogaci program artystyczny inscenizacji historycznej.

źródło informacji: www.powiatwolowski.pl

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819221