Walne Zebrania Stowarzyszenia Lubiąż

17 czerwca 2013 - Zbigniew Posacki

Zarząd Stowarzyszenia Lubiąż serdecznie zaprasza wszystkich członków a także osoby, które chciałby wstąpić do organizacji na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 27 czerwca o godz. 18 w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu.

Program Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Stowarzyszenia Lubiąż

1. Rozpoczęcie Walnego Zebrania Członków.

2. Wybór Prezydium Walnego Zebrania.

3. Wnioski do porządku obrad

4. Zatwierdzenie porządku obrad

5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2012 r.

6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2012 r. i złożenie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.

7. Głosowania:

· nad przyjęciem sprawozdania finansowego i merytorycznego OPP Stowarzyszenia za 2012 r.

· nad udzieleniem absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia za 2012 r.

8. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2013 r. Dyskusja.

9. Dyskusja na temat liczby członków Zarządu Stowarzyszenia na lata 2013–2015

10. Dyskusja na temat kandydatur na członków organów statutowych Stowarzyszenia na lata 2013–2015

11. Głosowania:

· wybór prezesa Zarządu Stowarzyszenia;

· wybór pozostałych członków Zarządu;

· wybór członków Komisji Rewizyjnej;

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie Zebrania

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818897