Seminarium „Dobra energia”

7 czerwca 2013 - Zbigniew Posacki
Celem seminarium będzie zapoznanie mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich z możliwościami wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii oraz z wynikającymi z tego korzyściami ekologicznymi i ekonomicznymi. Wykłady wygłoszą pracownicy naukowi (Uniwersytet Przyrodniczy) oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się odnawialnymi źródłami energii.

Aktualnie Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” prowadzi tematyczny nabór wniosków w ramach programu Leader, z którego można otrzymać dotacje na realizację projektów opartych m.in. o energooszczędne i proekologiczne inwestycje.

Seminarium „Dobra energia” odbędzie się w Sali Sesyjnej Ratusza w Wołowie o godz. 14. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

Tematyka Seminarium

Biomasa – Grzegorz Warchoł

 • Wykorzystanie biomasy jako źródła energii odnawialnej - bioelektrownie”
 • Biomasa w świetle przepisów prawnych – kierunki rozwoju
 • Spalanie i współspalanie biomasy
 • Urządzenia do pozyskiwania energii z biomasy
 • Energetyczne wykorzystanie upraw roślinnych - zagospodarowanie terenów rolniczych odłogowanych lub zdegradowanych"

Energia ze słońca - Krzysztof Kędzierski

 • Słońce jako źródło energii, słoneczne systemy grzewcze i ogniwa fotowoltaiczne.
 • Możliwości pozyskiwania ciepła z energii promieniowania słonecznego w warunkach polskich
 • Opłacalność inwestycji w elektrownię słoneczną

Energia wiatrowa – Krzysztof Kawa

 • Energia wiatru – podstawy teoretyczne, zasoby
 • Małe elektrownie wiatrowe, lokalnym źródłem energii
 • Produkcja energii z wiatru na potrzeby własne przedsiębiorstwa-oszczędności i korzyści
 • Wpływ emisji hałasu wytwarzany przez elektrownie wiatrowe na zdrowie człowieka

Pompy ciepła i geotermia – Krzysztof Kawa

 • Energia geotermalna, metody pozyskiwania energii geotermalnej.
 • Omówienie rodzajów pomp ciepła 
 • Geotermia – skąd ciepło w ziemi -występowanie i zastosowanie  
 • Działanie oraz opis rekuperatorów

 Podczas prezentacji będzie można zadać pytania a także umówić się na kontakt osobisty w celu omówienia szczegółowych kwestii technicznych omawianych zagadnień.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772874