Wywiad z Burmistrzem Dariuszem Chmurą na temat lubiąskiego ośrodka zdrowia

22 kwietnia 2013 - Maciej Nejman

- Co się takiego stało, że ośrodek w Lubiążu został z jednym lekarzem (powinno być 3)?
- Tutaj nie chodzi o liczbę lekarzy tylko o zapewnienie ciągłej obsługi pacjentów, której po odejściu Pani Kierownik Jabłońskiej zabrakło.
 
- Wróćmy do początku. Od kilku miesięcy trwały rozmowy z doktor Jabłońską, która zaproponowała Gminie przejęcie ośrodka i przekształcenie go w niepubliczny zakład opieki. Dlaczego rozmowy zakończyły się fiaskiem?
- Faktycznie lekarze pracujący w lubiąskim Ośrodku Zdrowia zgłosili chęć prywatyzacji ośrodka. Swoje zamierzenia pani doktor Jabłońska zgłosiła Radzie Społecznej już na początku marca 2012 r.. Poinformowała wtedy o rozpoczęciu prac związanych z utworzeniem spółki cywilnej, której celem będzie przejęcie ośrodka i prowadzenie dalszej działalności medycznej w formie niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej. Zarówno ja, jak i Rada Społeczna pozytywnie odnieśliśmy się do tej propozycji. Moim celem jest rozszerzenie zakresu usług medycznych, o które od dłuższego czasu dopominają się mieszkańcy Lubiąża. Ten kierunek mógł zapewnić realizację oczekiwań mieszkańców.

- Kto brał udział w rozmowach po stronie gminy, kto zawiązał spółkę i chciał przejąć ośrodek?
- Spółkę o nazwie "Lubmed" założyli lekarze pracujący w lubiąskim ośrodku: B. Jabłońska, M. Rybicka i Cz. Zakrzewski. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Społecznej Ośrodka zwrócili się do gminy z formalnym wnioskiem o jego przekazanie. W odpowiedzi poprosiliśmy o przedstawienie planowanego harmonogramu działań oraz biznesplanu przedsięwzięcia, który uprawdopodobniłby realność zamierzenia i trwałość funkcjonowania ośrodka zdrowia w tej formie. Odpowiedzi nie otrzymaliśmy. W międzyczasie pojawiło się żądanie wcześniejszego wyremontowania przez gminę obiektu, zanim spółka rozpocznie w nim działalność. Nie mogłem zgodzić się na bezwarunkowe zainwestowanie kwoty ok. 200 tys. zł ze środków publicznych na rozpoczęcie prywatnej działalności. Nie długo po tym otrzymaliśmy rezygnację z pracy dwóch lekarzy.
 
- Jakie było stanowisko rady społecznej ośrodka do przekształcenia przychodni w NZOZ?
Jak już wspomniałem Rada Społeczna Ośrodka Zdrowia na posiedzeniu w dniu 2 marca 2012r.. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dotyczący przekształcenia.

- W konsekwencji braku porozumienia kierownik złożyła wypowiedzenie. Gmina rozpisała konkurs. Dlaczego nie wyłoniono kierownika przed 1 kwietnia, czyli z dniem zakończenia pracy poprzedniego kierownika?
- Zaraz po otrzymaniu wypowiedzenia przystąpiliśmy do rozpoczęcia procedury naboru. Samo ogłoszenie o naborze musi trwać miesiąc. Pomimo długiej i skomplikowanej procedury nabór zakończył się jeszcze w marcu. Jednak żaden z czterech zgłaszających się kandydatów nie był lekarzem, a wybór kierownika menadżera spowodowałby generowanie dodatkowych kosztów i trudności z pozyskaniem lekarzy. Dlatego zdecydowałem się na ogłoszenie nowego konkursu.

- Kierownik Jabłońska, jak zapewnił w ostatnim numerze wiceburmistrz Nejman, zapewniła, że obsada od 1 kwietnia lekarzy jest zapewniona. Co takiego się stało, że został tylko 1 lekarz? Czy oprócz doktor Jabłońskiej jeszcze odszedł ktoś z przychodni?
- Jeszcze na tydzień przed odejściem, na posiedzeniu Rady Społecznej Ośrodka, kierownik Jabłońska zapewniła po raz kolejny zebranych, że po 1 kwietnia zapewniona jest pełna obsada lekarska.

- Kto obecnie, do czasu wyłonienia kierownika sprawuje nadzór nad przychodnią?
- W chwili obecnej funkcję pełniącego obowiązki kierownika sprawuje pan Artur Gaweł.

- Czy i kiedy będzie nowy kierownik?
- Procedura wyłonienia nowego kierownika trwa minimum półtora miesiąca.

- Czy udało się znaleźć na zastępstwo lub też zatrudnić już nowych lekarzy?
- Zapewnienia doktor Jabłońskiej i wprowadzenie nas przez nią w błąd spowodowało, że sytuacja mocno nas zaskoczyła. Od początku kwietnia rozpoczęliśmy intensywne poszukiwania lekarzy. Powstałego problemu nie można jednak było załatwić z dnia na dzień. Z każdym tygodniem rozszerzamy obsadę lekarzy i sytuacja powoli się stabilizuje. Liczę, że w przeciągu dwóch tygodni problem definitywnie przestanie istnieć.

- Czy gmina będzie szukała osób zainteresowanych przekształceniem przychodni w NZOZ? Lub też jakie ma inne plany wobec tej przychodni? 
- W chwili obecnej najważniejsze jest ustabilizowanie bieżącej sytuacji, znalezienie pełnej obsady lekarskiej a następnie wyłonienie nowego kierownika. Nie wykluczamy jednak możliwości przekształcenia przychodni, o ile nowy podmiot będzie gwarantował zwiększenie jakości i zakresu usług dla mieszkańców. 
Na zakończenie chciałbym przeprosić mieszkańców za wszystkie niegodności, które ich dotknęły w związku z zaistniałą sytuacją.

Wywiad ukazał się 16 kwietnia 2013 r. w nr 15 (1146) Tygodnika Powiatu Wołowskiego "Kurier Gmin" pod tytułem: Dlaczego nie sprywatyzowano przychodni w Lubiążu?

 resized__530x351_woz_1

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819242