Gmina przejęła tereny po dawnej linii kolejowej z Lubiąża do Wołowa

6 kwietnia 2013 - Maciej Nejman

Wraz z końcem marca, w wyniku podpisanej umowy między PKP a Gminą Wołów, nastąpiło przeniesienie praw użytkowania wieczystego wraz z prawem własności nieruchomości po zlikwidowanej linii kolejowej Wołów- Lubiąż. Odcinek, na którym niegdyś znajdowały się tory pomiędzy Wołowem a Lubiążem już został przekazany. Natomiast nieruchomości po infrastrukturze kolejowej w samym Lubiążu są w trakcie podziału geodezyjnego. Składają się na nie: miejsce po torowisku, brukowana szosa między ulicą Kolejową a 1-go Maja, budynek dawnej stacji kolejowej oraz odcinek drogi wojewódzkiej nr 338, od dawnej stacji do mostu na Odrze.  W związku z przejęciem dawnej linii kolejowej gmina planuje pozyskać w nowym okresie programowania środki na wykonanie szlaku rowerowego z Wołowa do Lubiąża.


Decyzja o wybudowaniu linii kolejowej z Wołowa do Malczyc przez Lubiąż zapadła w 1912 roku. Miała ona stanowić część zachodniej obwodnicy Wrocławia oraz umożliwić transport buraków cukrowych   do cukrowni w Malczycach. Budowę rozpoczęto na przełomie 1913/14 roku od najtrudniejszego obiektu inżynieryjnego jakim był trójprzęsłowy, 182 metrowy most kolejowo-drogowy przez Odrę. Wybuch I wojny światowej spowolnił prace budowlane dlatego też pierwszy 11,8 km odcinek między Wołowem a Ratajami uruchomiono 1 maja 1916 r. Dokończenie kolejnego 3 km odcinka Rataje-Lubiąż zajęło kolejne 8 miesięcy. Powojenny kryzys gospodarczy sprawił, że brakujący 8,8 km odcinek Lubiąż-Malczyce oddano dopiero 1 maja 1923 roku i to za cenę nie ukończenia wszystkich prac budowlanych, mianowicie stacji w Kawicach. Przed wojną kursowały cztery pary pociągów na dobę a 24 km odcinek pokonywały w 50 minut. Między dworcami w Wołowie i Malczycach znajdowało się pięć stacji kolejowych: w Mojęcicach, Krzydlinie Małej, Ratajach, Lubiążu i Kawicach.

Po II wojnie, ze względu na zniszczony most na Odrze, w 1950 roku wznowiono tylko ruch na odcinku Wołów-Lubiąż. Jednak już w roku 1961 zawieszono połączenia osobowe a ostatnie składy towarowe zniknęły w 1968 roku. Linię formalnie zlikwidowano w grudniu 1970 r. Przed likwidacją była ona oznaczona nr 311. W rozkładzie jazdy z 1954 roku widnieją trzy pociągi z Lubiąża do Ścinawy przez Wołów o: 5:24, 16:43 i 18:44. Przyjazdy do Lubiąża o: 5:02, 16:28 i 18:10.  (na podstawie artykułu M. Jarczyńskiego i S. Fedorowicza, Świat Kolei Nr 7/2002 s. 24-25 oraz rozkładu jazdy PKP 1954/55 tabela nr 268). 

IMG_8126__640x480_ Fragment dawnej linii kolejowej w okolicach Lubiąża

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818814