Lubię Lubiąż

2 lutego 2013 - Zbigniew Posacki

W lutym ubiegłego roku Stowarzyszenie Lubiąż uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że po raz pierwszy podatnicy będą mogli przekazać 1% swojego podatku na rozwój i promocję Lubiąża.

Lata doświadczeń przy pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej pokazały, że stowarzyszenie mogłoby realizować co najmniej 2-3 projekty rocznie pozyskując kilkadziesiąt tysięcy zł. Niestety składki członkowskie są niewystarczające, żeby zapewnić wkład własny do tych projektów. Mimo zapewnienia pracy społecznej członków stowarzyszenia przy ich realizacji, zawsze wymagany jest wkład finansowy.

Stowarzyszenie Lubiąż działa od 2004 roku i przez ten czas udało się zrealizować wiele zadań, zarówno poprawiających wizerunek Lubiąża, jak również promujących Powiat Wołowski. W każdym roku swojej działalności stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne od kilku do kilkudziesięciu tysięcy zł. Problemem nie jest zdobycie środków zewnętrznych, ale to jak zapewnić wkład własny. Nie wszystko można wykonać pracą społeczną, której każdorazowo przy projektach jest ogrom.

Jakie do tej pory udało się zrealizować projekty? Przez te lata projektów było bardzo wiele, ale kilka najważniejszych.

Rok 2005

- wizualizacja obiektów historycznych i zabytkowych w Lubiążu czyli wykonanie tablic ( 6 tablic)przy wszystkich zabytkach z opisem w języku polskim i niemieckim oraz dawnymi fotografiami .

- wykonanie plenerowej szachownicy wraz z drewnianymi figurami oraz przekazanie sprzętu szachowego dla Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu.

- zagospodarowanie pola biwakowego w centrum Lubiąża

Rok 2006

- zbudowano trybunę dla kibiców przy boisku szkolnym, która ze względu na awans piłkarzy do klasy okręgowej w 2012r. musiała być powiększona i całkowicie wyposażona w atestowane krzesełka. Ławki parkowe zostają zamontowane na terenie Lubiąża (10 szt.)

Rok 2007

- stworzenie zadaszonej sceny, wykorzystywanej podczas festynów odbywających się za remizą strażacką, jak za dawnych lat. Dodatkowo wyrównano teren na betonowym „parkiecie”, który służy jako „parkiet” do tańca. Projekt ten został nagrodzony tytułem „Inicjatywa Partnerstwa Doliny Środkowej Odry 2007” (obszar 15 gmin nadodrzańskich).

- ufundowanie herbu Lubiąża znajdującego się w Sali Sesyjnej Powiatu Wołowskiego.

- organizacja koncertu jazzowego w piwnicach barokowego pocysterskiego zespołu klasztornego

Rok 2008

- odtworzenie skradzionych aniołków przy figurze "Ecce Homo" , wykonanie 2 przydrożnych krzyży oraz odnowienie i ogrodzenie Wzgórza Trzech Krzyży.

- stworzenie i organizacja wspólnie z Bractwem Rycerskim Ziemi Legnickiej, pierwszej imprezy historycznej nawiązującej do pocysterskiego kompleksu klasztornego - inscenizację historyczną „Oblężenie klasztoru”. Impreza poprzez klasztor miała za zadanie promować turystycznie Lubiąż, a także Powiat Wołowski.

Rok 2009

- po raz drugi organizacja inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru” oraz Święta Łęgów Odrzańskich czyli imprezy Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. Wydarzenie odwiedza kilka tysięcy turystów, a w inscenizacji bierze udział ponad 120 rekonstruktorów średniowiecza.

Rok 2010

- mimo braku zgody na organizację „Oblężenia klasztoru”, z udziałem kilkudziesięciu rycerzy odbywa się happening średniowieczny a także występy teatru tancerzy ognia i pokaz plenerowego kina.

- w ramach projektu „Popularyzacja postaci Św. Jadwigi Śląskiej” odbywają się konkursy z nagrodami dla uczniów szkół, montowane są kolejne 4 tablice informacyjne na edukacyjnej ścieżce oraz zagospodarowany jest teren wokół studni św. Jadwigi (studnia, mostek, ławki). Projekt zakończony konferencją w pocysterskim klasztorze, na której ostatnią prelekcję wygłosił ś.p. Antoni Kiełbasa - jeden z najlepszych znawców osoby św. Jadwigi.

- po wielu letnich staraniach stowarzyszenie odkupiło niszczejący budynek, w którym w latach 1903-1936 znajdowała się pierwsza na tych ziemiach remiza strażacka. Złożono wniosek do programu Leader na remont budynku.

Rok 2011

- inscenizacja historyczna „Oblężenie klasztoru” ponownie powraca pod mury klasztoru, gdzie gromadzi blisko pięć tysięcy turystów. Blisko dwustu rekonstruktorów średniowiecza, po raz pierwszy zorganizowano inscenizację nocną. Oprócz inscenizacji odbywa się wiele atrakcji i wydarzeń towarzyszących. Impreza pokazuje, jak we współpracy z innymi organizacjami można stworzyć wspaniałe wydarzenie.

- stowarzyszenie Lubiąż wyremontowało pierwszą na tych terenach remizę strażacką. Budynek, który w ostatnich kilkudziesięciu latach pełnił rolę obory, po wyremontowaniu, pełni funkcję izby muzealnej ochotniczej straży pożarnej. Nie tylko uratowano budynek przed zawaleniem, ale poprawiono znacznie estetykę tego miejsca.

- w ramach promocji Lubiąża została zmodernizowana strona lubiaz.pl, na której oprócz informacji dla turystów, na bieżąco zamieszczane są wiadomości dla mieszkańców.

Rok 2012

- już po raz czwarty zorganizowano Inscenizację historyczną Oblężenie Klasztoru 2012, którą jak co roku odwiedziło jeszcze więcej turystów. Bogatszy był też program artystyczny, szczególnie dla najmłodszych. Szacunkowo widowisko ściągnęło do Lubiąża ok. 5 tys. turystów.

- przy izbie muzealnej ma funkcjonować Centrum Aktywności Lokalnej dla mieszkańców. Stąd dalsze starania stowarzyszenia o sfinalizowanie spraw formalnych w sprawie doprowadzenie mediów (woda, ścieki, prąd).

- organizacja wspólnie z OSP i Domem Kultury festynu za remizą strażacką

- dzięki zakupionemu przez stowarzyszenie projektorowi multimedialnemu, organizowane są w Domu Kultury pokazy meczów Polski, rozgrywanych podczas Euro 2012

- stowarzyszenie wspiera finansowo organizowany przez Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu „I Dolnośląski Przegląd Piosenki Zmieniającej Życie”. Wśród jury zasiada m.in. Mieczysław Szczęśniak

- zespół Szkół Publicznych w Lubiążu jest organizatorem Dolnośląskiej Konferencji Szkół im. Armii Krajowych. Stowarzyszenie Lubiąż funduje nagrody dla uczestników konkursu patriotycznego.

Do tych działań należy dodać wiele mniejszych inicjatyw jak np. przekazanie 10 ławek parkowych, organizacja: konkursów z nagrodami, konferencji, wizyt studyjnych, spotkania w sprawie obwodnicy Lubiąża, wykonanie projektu odbudowy kaplicy w lasku Św. Jadwigi, pomoc w realizacji projektu dla sołectwa Rataje, wykonanie wystawy o cystersach, stworzenie i opracowanie Questu i ulotki o edukacyjnej ścieżce historyczno-przyrodniczej, promocja Lubiąża poprzez prowadzenie i utrzymanie strony www.lubiaz.pl.

Aktualnie stowarzyszenie ma podpisana umowę na opracowanie i wydanie przewodników, ulotek o edukacyjnej ścieżce i questów, zakup lornetek i rowerów. Ma to na celu ściągnięcie jak największej liczby turystów, którzy przyjeżdżając do Lubiąża będą wydawać tu pieniądze. Nie tylko w sklepach ale także wynajmując noclegi czy korzystając z innych usług, które w przyszłości będą tworzyły miejsca pracy.

Mamy ogromne walory, które poprzez odpowiednie wypromowanie można wykorzystać z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Lubiąża, ale także całej gminy. Dlatego aby móc zrealizować taki projekt i pozyskać 25 tys. zł, stowarzyszenie musi zapewnić wkład własny w wysokości 10 tys. Mamy nadzieję, że przekazując swój 1% podatku wiele osób przyczyni się do realizacji nie tylko tego projektu, ale także wielu mniejszych inicjatyw, na które stowarzyszenie jest otwarte, często je wspierając.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819227