Piosenka zmieniająca życie

11 września 2012 - Zbigniew Posacki

I Dolnośląski Konkurs Piosenki Polskiej

Piosenka Zmieniająca Życie.

25 października (czwartek) 2012 r. Lubiąż

Sala Teatralna

Wojewódzkiego Szpitala w Lubiążu ul. Mickiewicza 1

Konkurs Piosenki Polskiej „Piosenka Zmieniająca Życie” ma swój początek w społeczności naszej Szkoły. Często na zajęciach muzycznych, czy też wspólnym śpiewaniu przy gitarze śpiewamy piosenki, które coś dobrego wnoszą do naszego życia. Kryją one w melodii i treści swoiste piękno, dzięki któremu chce się żyć … żyć z całych sił. W dalszym ciągu poszukujemy w bogactwie kompozycji polskojęzycznych nowych melodii i tekstów, przez które chcemy też mówić do Was droga młodzieży jak dobrze przeżyć życie . Poprzez konkurs chcemy odnaleźć kolejne utwory, których może jeszcze nie znamy, ale wy drodzy uczestnicy gdzieś je odnaleźliście, może napisaliście. Wszyscy potrzebujemy takich piosenek. Potrzebujemy zmieniać się, by być lepszymi ludźmi. Chcemy tworzyć wspólnotę ludzi dobrej woli, by było nas coraz więcej. Zapraszamy Was do udziału w tym Konkursie.

Organizator


Patronat honorowy Pan Marek Gajos, Starosta Powiatu Wołowskiego

1. Organizator :

Zespół Szkół Specjalnych w Lubiążu, ul Mickiewicza 1

Współorganizatorzy i Przyjaciele Konkursu:

- Starostwo Powiatowe w Wołowie,

- Urząd Miasta i Gminy w Wołowie

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Wołowski Ośrodek Kultury

- Komenda Powiatowa Policji w Wołowie

- Stowarzyszenie Lubiąż

- Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

- ULKS Wulkan Lubiąż

2. Cele konkursu:

- prezentacja piosenek o treściach związanych z pozytywną zmianą w życiu,

- promocja stylu życia wolnego od alkoholu, narkotyków i przemocy,

- wytworzenie trwałych pozytywnych zmian wśród wykonawców i słuchaczy Konkursu,

 - krzewienie wśród młodzieży wrażliwości na muzykę,

 - promocja sztuki wokalnej jako środka wyrazu artystycznego,

 - kształtowanie u młodzieży poczucia własnej wartości,

- wyłonienie najlepszych wokalistów i zespołów muzycznych,

- profesjonalna ocena poziomu muzycznego uczestników.

3. Jury konkursu:

Mieczysław Szcześniak – artysta muzyk, trzykrotny laureat Fryderyków w kat. najlepszy wokalista.

Radosław Grygoruk – dyrektor SLOT Art. Festiwalu w Lubiążu.

Małgorzata Szumniak – nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Publicznych w Lubiążu

4. Uczestnicy

I Grupa:

– uczniowie ze Szkół Specjalnych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i innych placówek do których należy młodzież wykluczona społecznie, znajdujących się na terenie Dolnego Śląska.

1. Kategoria - klasy gimnazjalne (soliści i zespoły muzyczne)

2. Kategoria - klasy ponadgimnazjalne (soliści i zespoły muzyczne)

II Grupa:

- uczniowie ze Szkół Powiatu Wołowskiego.

1. Kategoria - klasy gimnazjalne (soliści i zespoły muzyczne)

2. Kategoria - klasy ponadgimnazjalne (soliści i zespoły muzyczne)

5. Warunki uczestnictwa

a) Wykonawcy zaprezentują w konkursie jedną piosenkę w języku polskim. Utwór nie musi być napisany przez autora narodowości polskiej.

b) Akompaniament: pół playback (wyłącznie na CD), akompaniator lub zespół muzyczny.

c) W festiwalu biorą udział soliści i zespoły muzyczne (duety, zespoły wokalne oraz instrumentalno-wokalne, zespoły mogą liczyć maksymalnie 5 osób).

d) Uczestnikami konkursu może być tylko jeden reprezentant Szkoły spośród solistów i jeden spośród zespołów.

Uczestnicy festiwalu dostarczają organizatorom w dniu konkursu podkład muzyczny, (pół playback) lub wykonają utwór samodzielnie ( w przypadku występu instrumentalno- wokalnego ) oraz kopię tekstu utworu, każda płyta CD powinna być opisana / wykonawca w konkursie, tytuł piosenki, autor  muzyki i tekstu/.

6. Zgłoszenia

Uczestnik dokonuje wyłącznie na specjalnymi formularzu umieszczonego na stronie www.zss-lubiaz.pl w zakładce konkurs piosenki za pomocą Internetu pod adresem internetowym: zsslubiaz@op.pl lub faxem pod tel/fax 71/389 72 14 . Po prawidłowym uzupełnieniu formularza, uczestnik otrzymuje mailowe potwierdzenie przyjęcia formularza. Formularz należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 października ( środa ) 2012 r. do godz. 14.00. Oryginały dokumentów zgłoszeniowych ( potwierdzonych przez dyrektora szkoły/placówki ) należy dostarczyć organizatorom w dniu przeprowadzenia konkursu. Prosimy o przestrzeganie terminu zgłoszenia. Ilość uczestników konkursu jest ograniczona. Kryterium uczestnictwa w konkursie jest kolejność zgłoszeń.

Wykonawcy prezentują 1 utwór, nie dłuższy niż 5 minut.

7. Kryteria oceny i nagrody:

1. Jury oceniać będzie:

- dobór repertuaru dostosowany do tematu wydarzenia, wieku i możliwości wokalnych,

- walory głosowe, intonację, dykcję, przygotowanie muzyczne,

- własną interpretację piosenki,

- muzykalność,

- indywidualność artystyczną,

- kompozycję, aranżację

2. W poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną przyznane dyplomy i nagrody rzeczowe.

7. Program Konkursu

9.00 – 9.05 – powitanie

9.05 – 13.00 – przesłuchania

13.00- 13.40 – obrady jury /w międzyczasie „Reportaż Zmieniający Życie” – prezentacja multimedialna i spotkanie z dziennikarzem p. Henrykiem Dedo)/

13.40 – 14.00 - występ Mieczysława Szcześniaka

14.00- 14.20 – ogłoszenie wyników

14.20 – 14.30– występ szkolnej pantomimy

14.30 – 14.50 - występ laureatów

14.50 – 15.00 - podziękowania

14.50 - 15.00 - Piosenka Finałowa „Kiedyś”. Wspólne wykonanie piosenki z artystą.

15.00 – 15.30 – poczęstunek

8. Informacje ogólne:

1. Uczestnicy konkursu winni posiadać aktualną legitymację szkolną lub inny dowód tożsamości.

1 a. Rok urodzenia uczestnika decyduje o występie w danej kategorii, a nie rodzaj szkoły (gimnazjalna, ponadgimnazjalna) w której uczestnik aktualnie uczy się.

 2. Uczestnik zezwala na wykorzystanie i przetwarzanie w bazie danych konkursu informacji osobowych zawartych w formularzu.

3. Do formularza dołączyć należy zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie.

4. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.

 5. Dla lepszego zorientowania się, co do oczekiwań organizatora podajemy przykładowe „piosenki zmieniające życie”:

Dziwny jest ten świat – Czesław Niemen

Tolerancja – Stanisław Sojka

Do kołyski – Dżem

Moja i Twoja Nadzieja – Hey

Nowa rodzę się – Monika Kuszyńska, Beata Bednarz

Kiedyś – Mieczysław Szcześniak

Robert Janson - Małe Szczęścia

 5. Szczegółowe informacje uzyskacie pod adresem www.zss-lubiaz.pl i numerami telefonów: 71-389-7214 lub 603-777-454

 6. Prosimy uczestników konkursu o nauczenie się 3 pierwszych zwrotek z piosenki „Kiedyś” Mieczysława Szcześniaka. Najprawdopodobniej będzie ona piosenką finałową, którą zaśpiewamy razem z artystą. http://www.youtube.com/watch?v=Rz1CtpTITI8

Organizator

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818863