Warsztaty animacyjne dla NGO's

13 sierpnia 2012 - Zbigniew Posacki

Stowarzyszenie "Tratwa" zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej (powiatów: wrocławskiego, średzkiego, oławskiego, oleśnickiego, wołowskiego, milickiego, trzebnickiego, świdnickiego, strzelińskiego oraz m. Wrocławia.) do udziału w warsztatach animacyjnych, które odbędą się w p. średzkim 1 IX 2012r.

Celem warsztatów jest:

• demokratyzacja, tzn. instrument rozwoju demokracji, platforma formułowania wizji przyszłości poprzez świadomy udział obywateli,

• integracja, tzn. szukanie pomostów między przeciwnościami, np. wiedzą ekspertów i laików,

• całościowe ujmowanie, czyli szukanie połączeń między racjonalnością a intuicyjnością, zmianami społecznymi a jednostkowymi,

kreatywność, czyli wydobywanie twórczej fantazji i społecznego ducha uczestników zajęć poprzez nastawienie na metodą projektowania, rozwoju,

• komunikacja, pozwalanie na wypowiadanie dotychczas nie pytanym, wydobywanie ich potrzeb, tęsknoty, wyobrażenia, myśli,

• prowokacja, czyli proponowanie nowych rozwiązań, określanie nowych społecznych potrzeb,

• przyczynianie się do całościowego rozwoju osobowości oraz podwyższenia poziomu samoświadomości,

• wydobywanie kreatywnych sił osobowościowych, rozwiązywanie nowych problemów poprzez twórcze do nich podejście a nie tylko bazując na wiedzy o rozwiązywaniu dawnych problemów.

Program warsztatów:

Start (rano ok. godz. 9:00): Dom Kultury w Malczycach – pierwszy etap warsztatów animacyjnych wraz z częścią organizacyjną.

Atrakcje specjalne(południe): spływ kajakami do Lubiąża – obiad w Karczmie Cysterskiej –inscenizacja historyczna ‘Oblężenia Klasztoru’

Zakończenie(wieczór ok. godz.18:00): Po wizycie w Lubiążu Uczestnicy wraz z animatorem przepływają kajakami do stacji końcowej - Ścinawy aby tam podsumować i zakończyć warsztaty.

Prowadzący: Wojtek Staniewski

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie. Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 71 321 08 71.

Zgłoszenie: Chętnych prosimy o wysyłanie zgłoszenia (imię/nazwisko/ nazwa organizacji/powiat) na adres: zapisy@tratwa.org lub telefonicznie pod numer tel. 71 321 08 71

Chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzonych w ramach naszego projektu warsztatach animacyjnych? Zajrzyj na stronę: http://sektor3.wroclaw.pl/powiaty/aktualnosci/warsztaty-animacyjne/

Warsztaty odbywają się w ramach projektu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych z terenu aglomeracji wrocławskiej „SEKTOR 3”-Mobilny Inkubator NGO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772905