Ekomuzeum w konkursie

16 lipca 2012 - Zbigniew Posacki

Zgłoszenie sołectwa Lubiąż do konkursu było możliwe dzięki stworzeniu Sołeckiej Strategii Rozwoju, która w Lubiążu została opracowana w lutym tego roku. Dzięki temu Stowarzyszenie Lubiąż mogło ubiegać się o środki z Przedsięwzięć promujących ideę Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz uczestniczyć w konkursie na „Najlepsze Przedsięwzięcie Odnowy Wsi”.

Do konkursu został zgłoszony projekt pod tytułem "Turystyczny Rozwój Lubiąża poprzez Ekomuzeum Cysterskie". Pod nazwą tego przedsięwzięcia kryje się remont budynku dawnej remizy strażackiej i stworzenie w nim izby muzealnej straży pożarnej oraz organizacja imprezy inscenizacja historyczna „Oblężenie klasztoru”. Oprócz stworzenia izby, została zmodernizowana strona internetowa, zakupiony projektor multimedialny oraz uzupełniona edukacyjna ścieżka o 4 tablice z opisami miejsc, przy których się znajdują.

Przedstawiciele Stowarzyszenia przebrani za stroje mnichów i mieszczanek, przygotowali dla komisji kilka atrakcji wśród których był przejazd wozem „cysterskim” edukacyjną ścieżką i wizyta w Lasku Św. Jadwigi, gdzie mieli okazję spotkać św. Jadwigę a także zostali napadnięci przez rycerza.

Na komisji wrażenie zrobiły przygotowane atrakcje, a także przedstawione w prezentacji multimedialnej i w rzeczywistości, efekty działalności mieszkańców oraz ilość i wszechstronność pozyskiwania na inicjatywy środków zewnętrznych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10 sierpnia.

Oprócz Lubiąża do konkursu zgłosiły się: Krzydlina Wielka i Lipnica w kategorii Najlepszy start w Odnowie Wsi oraz Garwół w kategorii Najpiękniejsza Wieś.

zdjęcia: www.wolow.pl

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818794