Zmiany planów i studium

20 maja 2012 - Zbigniew Posacki

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 czerwca 2012r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie , Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów o godz. 10.00 w sali sesyjnej.

Zgodnie z art. 18, ust.1, ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Wołów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2012 r.

Więcej informacji na stronie www.wolow.pl

 Do publicznego wglądu wyłożony zostanie również projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyłożony w dniach od 29 maja 2012 r. do 29 czerwca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie, Rynek-Ratusz, 56-100 Wołów w sali sesyjnej.

 

Więcej informacji na stronie www.wolow.pl

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772885