Zebranie stowarzyszenia

30 kwietnia 2012 - Zbigniew Posacki

Zarząd Stowarzyszenia Lubiąż zwołuje Walne Zebranie Członków jako sprawozdawcze, które odbędzie się 10 maja 2012r o godz. 19.00 w Stołówce Zespołu Szkół Publicznych w Lubiążu, przy ul. Wojska Polskiego 3a. Wszystkich członków oraz osoby, które chcą działać na rzecz lokalnego środowiska serdecznie zapraszamy.

Miło nam też poinformować, że nasza organizacja uzyskała w tym roku status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), co będzie uprawniać do przekazywania w przyszłym roku odpisu 1% z podatku na rzecz Stowarzyszenia Lubiąż.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. Wybranie protokolanta zebrania
 3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
 4. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2011 r.
 5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności za rok 2011
 6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną oceny pracy Zarządu za 2011 r. i złożenie wniosku o udzielenie (lub nieudzielenie) absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 7. Głosowania i podjęcie uchwały dotyczącej:
 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu pracy Zarządu Stowarzyszenia
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Komisji Rewizyjnej
 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia deklaracji członkowskiej
 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej
 5. Przedstawienie przez Zarząd Stowarzyszenia planu działań na 2012 r. i głosowanie nad zatwierdzeniem planu
 6. Wolne wnioski
 7. Zakończenie Walnego Zebrania

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819280