Sołecka strategia zatwierdzona

2 kwietnia 2012 - Zbigniew Posacki

Podczas piątkowej sesji Rady Miejskiej jedną z uchwał było zatwierdzenie sołeckich strategii rozwoju 5 sołectw, w tym Lubiąża. 14 marca dokument został przyjęty przez mieszkańców na Zebraniu Wiejskim. Strategię lubiąską opracowała grupa odnowy wsi w osobach Doroty Nejman oraz Zbigniewa Posackiego. Dokument tworzony był podczas warsztatów, prowadzonych przez moderatorów wyznaczonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego według określonej metodologii. Jest on niezbędny, żeby móc uczestniczyć w inicjatywie odnowa wsi dolnośląskiej. Oznacza to, że lokalne stowarzyszenia będą mogły pozyskać do 5000 zł z programu „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi”

W przypadku tej strategii, określone zostają również planowane zadania na najbliższe 10 lat do wykonania w sołectwie. Nie oznacza to, że na pewno będą zrealizowane, ale nowy okres programowania budżetu unijnego, prawdopodobnie będzie promował projekty, które w dokumentach strategicznych zostały ujęte, szczególnie takich opracowywanych oddolnie.

Sołectwo Lubiąż posiada już podobny dokument jakim jest Plan Odnowy Miejscowości, który został zatwierdzony przez Zebranie Wiejskie oraz Rade Miejską w 2009r. Był on niezbędny, żeby gmina mogła wnioskować do programu UMWD „Odnowa i rozwój wsi”, który zakładał refundację kosztów inwestycji do 0,5 mln na sołectwo. Program zakończył się w 2010r i wtedy gmina nie sięgała po te środki.

Koleją możliwością pozyskania tej kwoty, był konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach programu Leader „Odnowa i rozwój wsi”. Ostatnia zmiana przepisów nie wymagała już tego Planu Odnowy Miejscowości jako obowiązkowego, jednak posiadany taki dokument świadczył o zaangażowaniu sołectwa w realizację projektów.

Termin składania wniosków upłynął 30 marca i Gmina Wołów złożyła 2 wnioski na Lubiąż.

Pierwszy na modernizację boiska, plac zabaw i wymianę nawierzchni na terenie szkoły oraz drugi na zagospodarowanie terenu wokół Domu Kultury.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818839