Projekt ewidencji gruntów do wglądu

1 lutego 2012 - Zbigniew Posacki

Starosta Wołowski zawiadamia, że w terminie od 27 lutego do 16 marca 2012r. w sali nr 38a budynku Starostwa Powiatowego w Wołowie przy. pl. Piastowskim 2 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych LUBIĄŻ, PRAWIKÓW, RATAJE, TARCHALICE, ZAGÓRZYCE położonych w jednostce ewidencyjnej Wołów-obszar wiejski.

     Dokumentacja projektu, składająca się z rejestru gruntów, rejestru budynków, rejestru lokali, kartotek budynków, kartotek lokali, mapy ewidencyjnej opracowana została na podstawie art. 4 ust. 1 a pkt 2, art. 20 ust.1 pkt. 1-3, i art.24 a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – t.j z 2010 r. Nr 193 poz.1287 z późn. zm.oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków ( Dz. U.  Nr 38, poz. 454)

     Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z ww dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski w tej sprawie. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z założeniem ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

     Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

Warunkiem udostępnienia do wglądu danych z operatu jest okazanie dokumentu zawierającego NIP lub PESEL, ewentualnie REGON.

źródło: www.powiatwolowski.pl

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3818927