Śluza wyremontowana

2 grudnia 2011 - Zbigniew Posacki

Zakończył się remont śluzy na rzece Młynna w Lubiążu, która jest istotnym elementem zabezpieczenia przeciwpowodziowego ulicy Kolejowej. Realizacja tego zadania przyniesie także korzyści dla wędkarzy, Lasów Państwowych oraz fauny i flory, znajdującej się na tym cennym obszarze Natury 2000.

 Budzi wątpliwość materiał użyty do zapór, jakim są deski z drzewa iglastego. W tej okolicy znajdują się bowiem bobry i mogą one mieć inną koncepcję tamowania przepływu wody na Młynnej.

Do czasu wyremontowanie pozostałych śluz, znajdujących się na ciekach wodnych, będącymi dopływami Odry, inwestycja tylko częściowo wpłynie na poprawę zabezpieczenia przeciwpowodziowego na ulicy Kolejowej.

Mimo wystosowanych pismo do wszelkich możliwych instytucji przez Sołtysa Lubiąża, nikt nie przyznaje się do tych własności. Pierwszy przepust znajduje się na wysokości oczyszczalni ścieków pod drogą powiatową, drugi pod drogą wojewódzką nr 338. W czasie powodzi przepływ wody z rzeki Odry przez te śluzy, powodował podwyższenie stanu na ul. Kolejowej.

W grudniu Sołtys Lubiąża wystosuje kolejne pismo, do odpowiedzialnego za ochronę przeciwpowodziową Wojewody Dolnośląskiego, o ustalenie właścicieli i nakazanie wyremontowania śluz. Tylko sprawność wszystkich śluz pozwoli na skuteczne obniżenie poziomu wody na ul. Kolejowej o kilkadziesiąt cm, co, jak pokazała ostatnia powódź, uniknie zalania domów.

sluzy

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
      
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3819399