Kościół Św. Walentego

Dwa kilometry od zabudowań klasztornych w kierunku północnym na niewielkim wzgórzu nad Odrą usytuowany jest kościół parafialny p.w. św. Walentego, stanowiący drugi obok klasztoru akcent architektoniczny Lubiąża. Został wzniesiony w latach 1734-43, wyposażenie i dekorację wnętrza zakończono w 1745 roku a konsekrowano w 1749. Przejął prawa pierwotnego kościoła parafialnego osady targowej w Lubiążu.

Autor projektu kościoła jest nieznany. Swą formą przestrzenną nawiązuje do nurtu architektonicznego, którego przykładem jest kościół św. Mikołaja na Małej Stranie w Pradze. Bezpośrednim wzorem dla lubiąskiego kościoła był kościół św. Jana w Legnicy.

Jest to budowla założona na planie wydłużonego prostokąta, zamknięta od zachodu półkolistą apsydą a od wschodu dostawioną masywną trzykondygnacyjną wieżą. Obszerne, jednonawowe wnętrze z rzędami bocznych kaplic, nad którymi umieszczone są łączące się ze sobą empory nakryte jest sklepieniem nieckowym. Całą powierzchnię sklepień pokrywają malowidła Ignacego Axtera – ucznia K.F. Bentuma.

Kompozycja w apsydzie, nad ołtarzem, przedstawia gloryfikację św. Walentego Męczennika. Po lewej stronie apsydy umieszczony jest wizerunek kościoła z pierwotnie projektowaną formą zwieńczenia wieży kościoła. Na sklepieniu nawy, symbol Trójcy Świętej na tle obłoków, otoczony scenami za Starego Testamentu, poniżej postacie Ojców Kościoła, a ponad chórem przedstawienie Ostatniej Wieczerzy.

Wystrój malarski ołtarza głównego, przedstawiającego „Cudowne uzdrowienie syna poganina Krotona przez św. Walentego” jest dziełem Krystiana Filipa Bentuma. Autorem rzeźb przedstawiających świętych: Piotra i Pawła, Benedykta i Bernarda oraz personifikacji cnót – wiary, nadziei i miłości jest Franciszek Józef Mangoldt. Obydwaj artyści są również autorami wystroju kaplicy św. Jana Nepomucena, znajdującej się po prawej stronie prezbiterium.

W pozostałych kaplicach znajdują się ołtarze ozdobione obrazami ze szkoły M.L. Willmanna lub dzieła samego artysty. W pierwszych kaplicach od wejścia, zarówno od strony północnej jak i południowej ołtarze nie zachowały się.  Ustawiona w nawie kościelnej ambona zdobiona jest rzeźbiarskimi elementami wykonanymi przez F.J. Mangoldta, przedstawiającymi „Chrystusa z Samarytanką przy studni” i „Chrystusa u Marii i Marty”. Jest ona wybitnym dziełem snycerki barokowej.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3776105