Sołecka Strategia Rozwoju

W 2009 roku Gmina Wołów przystąpiła do Programu Odnowy Wsi Województwa Dolnośląskiego. Sołectwo Lubiąż uchwałą Zebrania Wiejskiego z dnia 19 marca 2009r. podjęło decyzję o przystąpieniu do programu oraz powołaniu Grupy Odnowy Wsi.

Liderem grupy odnowy wsi został Zbigniew Posacki, a w skład grupy odnowy wsi weszły ponadto następujące osoby: Robert Dzienis, Krzysztof Wapiński, Dorota Nejman, Jarosław Rewak, Jan Kotliński. 

Odnowa wsi jest największym i najdłużej działającym regionalnym programem aktywizacji społeczności lokalnych. Jest jednocześnie pierwszym programem, który na sołeckim poziomie zastosował metodę długoterminowego planowania strategicznego. Istotą programu jest pobudzenie społeczności sołeckiej i jej zaangażowanie w przedsięwzięcia dotyczące własnej wsi, co będzie skutkować zwiększeniem roli sołectw oraz dekoncentracją gminnych zadań.

Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków Życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi. Bazując na zasobach wsi, jej atutach powinien zostać osiągnięty stan, w którym mieszkańcy będą utożsamiać się ze swoją miejscowością, skutecznie wykorzystywać nabytą wiedzę, a co za tym idzie umiejętnie pozyskiwać środki finansowe na realizację zaplanowanych wcześniej projektów.

Obowiązkiem i warunkiem udziału sołectwa w programie był udział w warsztatach pn „Planowanie w procesie Odnowy Wsi” służącym przygotowaniu Sołeckiej Strategii Rozwoju (SSR) – dokumentu, w którym zapisane są projekty i działania do zrealizowania przez wieś w okresie najbliższych 10 lat., który odbył się w lutym 2012r.

Na warsztatach, które odbyły się w Lipnicy, przedstawiciele grupy odnowy wsi w osobach Doroty Nejman i Zbigniewa Posackiego utworzyli Sołecką Strategię Rozwoju Lubiąża, która została zatwierdzona przez Zebranie Wiejskie uchwałą w dniu 14 marca 2012r a następnie przyjęta uchwałą nr XXVI/174/2012 z dnia 30 marca 2012r. przez Radę Miejską w Wołowie i jest realizowana w sołectwie przez Stowarzyszenie Lubiąż.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772927