Plan Odnowy Miejscowości

Plan Odnowy Miejscowości jest dokumentem strategicznym określającym rozwój Lubiąża w sferze społeczno - gospodarczej na lata 2009 – 2015. Został opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Plan został opracowany w celu stworzenia całościowej wizji rozwoju miejscowości, uwzględniającej czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływające na możliwość realizacji planowanych działań oraz umożliwienia beneficjentom pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadań. Plan Odnowy Miejscowości przygotowany został wspólnie z mieszkańcami Sołectwa, tak by realizowane zadania odpowiadały rzeczywistym potrzebom mieszkańców i mogły w pełni wykorzystać istniejący potencjał i szanse rozwoju miejscowości. 

Oprócz tego jest to niezbędny dokument, wymagany przez Urząd Marszałkowski w celu pozyskania na realizacje zadań w Lubiążu przez Gminę Wołów środków finansowych do 500 tys. zł z programu „Odnowa i rozwój wsi”. Niestety do dnia dzisiejszego Gmina Wołów nie skorzystała z tego dokumentu i nie pozyskała tych środków.

Plan Odnowy Miejscowości Lubiąż zawiera:

 - charakterystykę miejscowości,;

 - inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości;

 - ocenę mocnych i słabych stron miejscowości,

 - opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów rozwoju miejscowości, z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji.

Plan został uchwalony przez Zebranie Wiejskie w dniu 30.01.2009r. i zatwierdzony uchwałą nr XXX/265/09 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 17 lutego 2009r


Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772958