2011

Inscenizacja historyczna „Oblężenie klasztoru”

Blisko pięć tysięcy turystów oglądało wydarzenia jakie miały miejsce 20 sierpnia w Lubiążu wokół pocysterskiego kompleksu klasztornego. Dwustu rekonstruktorów średniowiecza występujących podczas inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru” przedstawiło rekonstrukcję wydarzeń z czasów średniowiecznych. Po raz pierwszy zorganizowano inscenizację nocną.

Już od południa można było oglądać na stoiskach partnerskich wyroby i produkty lokalne a także obejrzeć znajdującą się na murach klasztornych  wystawę o Cystersach. Dla najmłodszych przygotowanych było szereg atrakcji, głównie animacji artystycznych wykonywanych przez krążących animatorów z grupy Avatar. Przy wiosce rycerskiej, w której znajdował się las namiotów, prezentowane były warsztaty średniowieczne. Chętni mogli spróbować swoich sił także w strzelaniu z łuku historycznego.

Program artystyczny na scenie rozpoczął się występ lokalnego zespołu „Gospel Rock” ze specjalnie przygotowanym na ten dzień projektem "Mury Jerycha-Mury Lubiąża".

Pierwsze natarcie odparte

Po tym występie tysiące zgromadzonych widzów mogło obejrzeć pierwszą część inscenizacji. Dwustu rekonstruktorów średniowiecza, w kolorowych strojach i lśniących zbrojach, zaprezentowało pokaz najazdu husytów na wioskę cysterską oraz mury klasztorne. Dodatkowym efektem była prezentacja składająca się z wozów konnych, pawęży na kołach oraz podnoszonych, hakownic. Atmosferę walk co chwilę podgrzewały wystrzały z użycie broni czarnoprochowej, piszczelówek, hakownic i bombard.

Po odparciu ataku husytów w pierwszej części inscenizacji odbyły się pokaz tańca dawnego oraz występ gwiazdy wieczoru - kapeli „Żywiołak”. Licznie zgromadzona publiczność przed sceną potwierdziła renomę fanów w całej Polsce.

Gdy zmrok powoli zapadał do finałowego natarcia ponownie przystąpili husyci. Natarcie nocne było innowacyjne w tego typu inscenizacjach w Polsce i według opinii widzów bardzo widowiskowe. Kluczowym było użycie broni czarnoprochowej oraz palenie stogów i chat wiejskich, tworzących efekty dźwiękowe i ogniowe. Niezwykły efekt podczas walk rycerskich sprawiła muzyka wykonywana na żywo przez Konrada Rogińskiego z zespołem.

Lokalna premiera

Gdy ciemności na polu inscenizacji zapadły całkowicie, z przedstawieniem wystąpił Teatr Tancerzy Ognia Avatar. Było to przedstawienie spektaklu „Marionetki”, które na najbardziej prestiżowym festiwalu ognia w Polsce jakim jest Festiwal Rytmu i Ognia FROG w Gdyni zdobył pierwsze miejsce! W Lubiążu była więc to premiera na Dolnym Śląsku najnowszego spektaklu w reżyserii Anety Zwierzyńskiej.

Gdy już ostatni ogień dogasł z płonących chat wioski, najwytrwalsi mogli udać się do kościoła N.M.P w pocysterskim klasztorze, wśród setek świeczek, w klimatycznych murach, z muzykami w strojach cysterskich, odbył się koncert jazzowy. Zgromadzona widownia była zachwycona klimatem i muzyką, którą usłyszeli tego wieczoru.

Organizatorzy imprezy:

Stowarzyszenie Lubiąż i Chorągiew Konrada Białego

Współorganizatorzy: Gmina Wołów, Wołowski Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”,

Partnerzy: Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu, Ochotnicza Straż Pożarna Lubiąż, Harcerska Organizacja „Cichociemni” z Brzegu Dolnego, Powiat Wołowski, Klub Jazzowy Blue Monk, Parasolfilm, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Wołowie, Nadleśnictwo Wołów i Legnica, Teatr Avatar, Fundacja Lubiąż,

Sponsor główny: Fundacja Polska Miedź,

Sponsorzy: Nadleśnictwo Wołów i Legnica, Farby Kabe, Drukarnia Nomad, Drukarnia Prographic, Reklamy Instalbud

Remont dawnej remizy strażackiej

Stowarzyszenie Lubiąż wyremontowało pierwszą na tych terenach remizę strażacką. Budynek, który w ostatnich kilkudziesięciu latach pełnił rolę obory, został zakupiony i po wyremontowaniu, pełni funkcję izby muzealnej ochotniczej straży pożarnej oraz Centrum Aktywności Lokalnej. Pieniądze na ten cel udało się pozyskać za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania z programu Leader.

Od wielu lat Stowarzyszenie Lubiąż starało się odkupić od prywatnego właściciela niszczejący budynek,  który w ostatnich kilkudziesięciu latach pełnił funkcję obory. W roku 2010 udało się ten cel osiągnąć. Był to ostatni moment, ponieważ groziło mu zawalenie. Przeciekający dach, spróchniałe belki, popękane ściany. Pracy był ogrom.

Na początku XX wieku w latach 1903 – 1936 znajdowała się tu pierwsza na tych ziemiach remiza strażacka. Na szczęście, mimo swojego wieku, obiekt nie został wpisany na listę  zabytków, co istotnie ułatwiło prace remontowe. Dla mieszkańców ma on jednak znaczenie historyczne – mówi Maciej Nejman, który dotarł do źródeł historycznych ilustrujących dzieje starej remizy. Dodatkowym atutem obiektu jest jego lokalizacja na edukacyjnej ścieżce historyczno – przyrodniczej, która swój bieg zaczyna od pocysterskiego klasztoru, zataczając pętlę wokół lasku św. Jadwigi. Ścieżka powstała w celu ukazania turystom zwiedzającym klasztor, pozostałych lubiąskich walorów zabytkowych, historycznych oraz przyrodniczych. Są one skupione wokół Ekomuzeum Cysterskiego.

Zaraz po kupnie Stowarzyszenie Lubiąż złożyło do Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” wniosek o dofinansowanie remontu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Program Leader, działanie „Małe projekty” z założenia wspiera takie oddolne inicjatywy, wspierające rozwój turystyki i ratujące lokalne dziedzictwo. W ramach jednego wniosku można otrzymać pomoc w wysokości 25 tys.

Wniosek został wysoko oceniony przez Radę, zajmując na liście rankingowej drugie miejsce. Po kilku miesięcznej ocenie formalnej prowadzonej przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, na koniec grudnia Stowarzyszenie Lubiąż podpisało umowę o przyznanie pomocy. Nie oznaczało to jednak otrzymania pieniędzy. Zasadą jest bowiem, że inwestycja najpierw musi zostać zrealizowana, dopiero po pozytywnej kontroli 70% kosztów kwalifikowanych jest refundowanych. Dlatego też stowarzyszenie musiało na to zadanie zaciągnąć kredyt, co w przypadku organizacji pozarządowych nie jest łatwe.

Na wkład własny udało się dodatkowo pozyskać środki w wysokości 4 tys. zł z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu „Działaj lokalnie dla Leadera”.

Projekt oprócz remontu zakładał modernizację strony internetowej „lubiaz.pl” oraz zakup projektora multimedialnego. Pozyskana kwota w wysokości 29 tysięcy, na tak zniszczony budynek, nie pokrywała w pełni zaplanowanego zakresu remontu. Niezbędna okazała się praca społeczna członków stowarzyszenia, którzy przy realizacji projektu spędzili niejedno popołudnie, wieczory i weekendy. 

Po kontroli Urzędu Marszałkowskiego z wykonania zadania Stowarzyszenie otrzyma refundację 70% poniesionych kosztów, dzięki czemu uda się spłacić zaciągnięty kredyt na ten cel.

Aby w pełni wykorzystać funkcje budynku, wymaga on jeszcze wielu prac i środków finansowych. Z głównych zadań najważniejsze to: podłączenie prądu, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz ocieplenie dachu.


Kolekcja przedmiotów w izbie muzealnej będzie stale wzogacana, żeby zgromadzić jak najwięcej przedmiotów związanych z historią straży pożarnej na naszych terenach.

Dlatego też Stowarzyszenie Lubiąż  zawraca się do wszystkich osób, które gdzieś na strychach posiadają jakieś stare przedmioty związane z aby przekazali je na ekspozycję do izby.

Ma to być też Centrum Aktywności Lokalnej. Mieszkańcy będą mogli się tu spotkać, , aby wypracowywać dalsze pomysły uatrakcyjnienia Lubiąża oraz  prezentować bogate lokalne dziedzictwo, skierowane do turystów.

Realizacja tego projektu, nie byłaby możliwa gdyby nie zaangażowanie społeczne następujących osób:

Roberta Dzienisa, Zbigniewa Posackiego,  Doroty i Macieja Nejmanów, Krzysztofa Wapińskiego, Zbigniewa Matusiaka, Mirosława Rożka, Krzysztofa Karpiuka,  Jarosława Rewaka, Roberta Skwiertniańskiego, Daniela Cybórta, Dariusza Kaczmarka, Sławomira Szuszfalaka, Marcina Nowickiego (Forest), Marka Kajdzika, Mariusza Ozimka, Mariana Szpaka, Adama Prusa i Grażyny Jechalke. 


Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772878