2010

Popularyzacja Św. Jadwigi

Popularyzacja postaci Św. Jadwigi Śląskiej oraz dalsza wizualizacja edukacyjnej ścieżki historyczno-przyrodniczej w Lubiążu to główne założenia zrealizowanego projektu przez Stowarzyszenie Lubiąż. Przedsięwzięcie składało się z kilku etapów i zostało dofinansowane budżetu Powiatu Wołowskiego.

 Wizualizacja ścieżki

Pierwszy z nich polegał na wykonaniu i zamontowaniu tablic informacyjnych opisujących miejsca przyrodnicze oraz obiekty historyczne, znajdujące się wzdłuż ścieżki. Pierwsza tablica opisująca edukacyjną ścieżkę historyczno-przyrodniczą wraz z mapą sytuacyjną została zamontowana przy parkingu obok pocysterskiego kompleksu klasztornego. Druga tablicę, na której została opisana przyroda unikatowych Łęgów Odrzańskich, zamontowano przy zalewie rzeczki Młynnej na ul. Kolejowej. Natomiast kolejną, z opisem historii straży pożarnej, postawiono przy niedawno wykupionym budynku pierwszej remizy strażackiej w Lubiążu.

Studnia Św. Jadwigi

Kolejny etap projektu obejmował Lasek Św. Jadwigi. Została tam zamontowana pompa na studni Św. Jadwigi oraz dwie tablice. Jedna opisująca postać księżnej Śląska oraz druga w lasku, przedstawiająca nieistniejącą kapliczkę.

Studnia, według legendy, powstała w miejscu, w którym Św. Jadwiga pielgrzymując do Lubiąża spojrzała na klasztor, a spod jej stóp wypłynęło źródło. Miejsce wokół studni zostało oczyszczone a także zamontowano ławki oraz mostek prowadzący przez rów do lasku.
Na terenie lasku występują rzadkie gatunki roślin oraz wiele gatunków ptaków. Lasek oprócz walorów przyrodniczych posiada także bogatą przeszłość historyczną. Pierwsza wzmianka o tym terenie jest datowana na 1508r. W XVIII w. opat Ludwik Bauch dla uczczenia Św. Jadwigi zlecił wybudowanie 6 kaplic, które w przyszłości w ramach kontynuacji projektu stowarzyszenie planuje odbudować. Przy ul. Wojska Polskiego został postawiony drogowskaz wskazujący lasek Św. Jadwigi.

Konferencja w klasztorze

Trzeci etap projektu obejmował konferencję zorganizowaną w Jadalni Opata w kompleksie poklasztornym, podsumowującą projekt oraz rozstrzygającą konkursy: plastyczny i edukacyjne  dotyczący wiedzy na temat postaci Św. Jadwigi.
Konferencja rozpoczęła się od występu chóru ze szkoły w Lubiążu pod przewodnictwem Małgorzaty Szumniak. Następnie zgromadzeni wysłuchali wykładu o św. Jadwidze i jej związkach z Lubiążem wygłoszonego przez ks. prof. Antoniego Kiełbasę z Trzebnicy. Jednego z najlepszych znawców osoby św. Jadwigi. Nawet najmłodsi uczestnicy konferencji z zaciekawieniem wysłuchali wykładu ks. profesora. Kolejnymi punktami programu była przygotowana przez Macieja Nejmana prezentacja multimedialna o projektach dotyczących św. Jadwigi, realizowanych w Lubiążu od roku 2001, w których brali udział uczniowie i nauczyciele szkoły w Lubiążu.

W czasie konferencji Rafał Plezia – Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” zaprezentował nowy przewodnik pt. „Lubiąż i Tarchalice w Krainie Łęgów Odrzańskich”. W trakcie konferencji otwarto też wystawę  pt. „Cystersi”, wystawę prac plastycznych uczniów z konkursu „Legendy o św. Jadwidze” a także zaprezentowano wystawę zdjęć Małgorzaty i Daniela Jeżewskich z inscenizacji historycznej „Oblężenie klasztoru”. W spotkaniu uczestniczyło ponad sto osób, które na koniec otrzymały torbę lnianą, przewodnik lubiąski, ulotkę o ścieżce oraz mapę Krainy Łęgów Odrzańskich. Na koniec wszystkich uczestników poczęstowano staropolskim jadłem.

O Św. Jadwidze w szkole

Projekt realizowany w szkole, którego koordynatorem była Dorota Nejman, zakładał poznanie życia i działalność św. Jadwigi Śląskiej oraz jej związki z Lubiążem, przebiegał w dwóch etapach: szkolnym i pozaszkolnym.

Etap szkolny odbył się 9 czerwca br. w którym dzieci uczestniczyły w zajęciach, podczas których poznawały: tło historyczne czasów, w których żyła św. Jadwiga, życiorys księżnej Śląska, jej działalność społeczną i charytatywną oraz cechy osobowości. Poznały także legendy o św. Jadwidze oraz ustalały jej związki z naszą miejscowością i regionem.
Uczniowie klas I – III szkoły podstawowej uczestniczyli w zajęciach pt. „Związki św. Jadwigi z Lubiążem” oraz w zajęciach terenowych w Lasku Św. Jadwigi.
Konkurs plastyczny pt.  „Legendy o św. Jadwidze” przewidziany był dla uczniów klas IV-VI i w swoim zakresie obejmował następujące zajęcia:
„Św. Jadwiga patronką Śląska”, „Życie i działalność św. Jadwigi”, „Św. Jadwiga na tle swojej epoki”, „Żywot mężnej niewiasty – św. Jadwigi patronki Śląska”, „Św. Jadwiga skarb Kościoła i Ziemi Śląskiej”.

Podsumowanie działań

Uczniowie klas gimnazjalnych uczestniczyli w zajęciach: Dni Jadwiżańskie (tło historyczne, genealogia Piastów Śląskich i polityczny charakter ślubu Jadwigi i Henryka), Św. Jadwiga patronka ubogich i pokrzywdzonych oraz Św. Jadwiga skarb Kościoła i Ziemi Śląskiej.
Podsumowaniem zajęć edukacyjnych było zorganizowanie konkursu wiedzy o św. Jadwidze, w którym uczestniczyli uczniowie klas IV – VI szkoły podstawowej oraz gimnazjum.
Laureatami konkursu plastycznego w kategorii klas I - III szkoły podstawowej zostali:
Daria Różycka i Berenika Korobczak z klasy pierwszej, Jakub Ziółkowski i Karolina Kaczmarek z klas drugich oraz Adrian Różycki z klasy trzeciej.
Laureatami konkursu wiedzy o św. Jadwidze w kategorii klas IV - VI szkoły podstawowej zostali:
Dominika Karpiuk, Aleksandra Matusiak, Angelika Janik, Paulina Łukacz, Paulina Malinowska, Agata Zielińska z klas szóstych oraz Martyna Nejman i Natalia Wanias z klasy czwartej.
Laureatami konkursu wiedzy o św. Jadwidze w kategorii klas gimnazjalnych byli:
Marta Jarosławska, Karolina Łukacz, Kacper Żołądziejewski, Izabela Witkowska z klas drugich Maksymilian Kliński z klasy pierwszej i Mateusz Puklicz z klasy trzeciej.

Na koniec konferencji Maciej Nejman – koordynator projektu i Zbigniew Posacki – prezes Stowarzyszenia przedstawili projekt kapliczki, która znajdowała się w lasku Św. Jadwigi. Projekt budowlany został wykonany przez Biuro projektowe na zlecenie Stowarzyszenia Lubiąż.


Przedsięwzięcie zrealizowano przy współpracy z Zespołem Szkół Publicznych w Lubiążu oraz Fundacją Lubiąż.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773031