Informacje stowarzyszenia

Wyciąg ze statutu Stowarzyszenia Lubiąż o prawach i obowiązkach Członka zwyczajnego:

§ 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

2) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

3) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

4) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

5) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia z prawem głosu.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia,

3) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

4) dbania o mienie Stowarzyszenia.

Na podstawie uchwały Nr 5/05/2012 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lubiąż z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie wysokości i terminów płatności składek członkowskich, wysokość składki członkowskiej ustalona została w kwocie 50 zł rocznie.

Termin płatności składki członkowskiej ustalony został do dnia 31 marca każdego roku.

W przypadku przystąpienia do Stowarzyszenia nowego członka w trakcie roku, składka płatna jest w terminie do 30 dni od dnia podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały.

Nr rachunku bankowego: 77 9583 1022 0102 2146 2001 0001
Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich Oddział w Brzegu Dolnym

Poniżej znajduje się Deklaracja członkowska zwyczajnego Stowarzyszenia Lubiąż.


Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773020