Historia

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubiążu

        Do połowy XIX wieku w miejscowościach na terenie Dolnego Śląska obowiązywały przepisy przeciwpożarowe, według których do gaszenia pożarów zobowiązani byli wszyscy mieszkańcy do 61 roku życia, za wyjątkiem tych, którzy jako uprzywilejowani byli z tego obowiązku zwolnieni. Akcja gaszenia pożarów przebiegała według ściśle określonego schematu. Chłopi zobowiązani byli dojechać do miejsca pożaru z sikawkami i wozami z wodą.

W końcu XVIII wieku powstały komitety, których członkowie chcieli się uwolnić od narzuconej z góry służby pożarniczej. Na początku XIX wieku pożarnictwo było w złym położeniu na całym Dolnym Śląsku.

W 1852 roku w Legnicy powstała pierwsza ochotnicza straż pożarna, w skład której wchodziły wyspecjalizowane drużyny: sikawkowych, koszowych, obsługujących pompy i wspinaczkowych.19 lipca 1863 roku został założony Śląski Związek Ochotniczych Straży Pożarnych z oddziałami terenowymi. W ciągu kolejnych lat wewnątrz związku następowały liczne zmiany organizacyjne.

       Ochotnicza Straż Pożarna w Lubiążu powstała w 1903 roku. Zobowiązana była do gaszenia pożarów na terenie Lubiąża i okolicznych wsi: Prawikowa, Rataj, Zagórzyc, Domaszkowa oraz Krzydliny. Dopiero w roku 1934 została utworzona oddzielna jednostka dla Zagórzyc, Rataj i Prawikowa. Głównym założycielem OSP w Lubiążu, działającym z polecenia sołtysa, był mistrz zduński Paul Deichmuller. Przez 22 lata kierował strażą i był ogniomistrzem. Po nim urząd ten przejął mistrz blacharski Adolf Gorlich.

          Stara remiza strażacka stała przy obecnej ulicy Św. Jadwigi. Pożary ogłaszane były za pomocą rogu. W związku z tym, że remiza zlokalizowana była w południowej części Lubiąża, w części północnej znajdowały się dwa punkty alarmowe. Pierwszy u szewca przy obecnej ulicy Mickiewicza, a drugi u gospodarza przy obecnej ulicy Nadodrzańskiej. Miejsca alarmowe oznaczone były blaszanymi tabliczkami z napisem „Zgłaszanie pożarów”.

straz

           W 1936 roku, przy ulicy M.L. Willmanna, został wybudowany, za sumę 18 tyś. marek, budynek obecnej remizy z drewnianą wieżą przeznaczoną do ćwiczeń i obserwacji. Wieża ta istniała jeszcze do końca lat 70-tych XX wieku. Na parterze znajdowały się wówczas pomieszczenia wozów strażackich oraz innego sprzętu a także niewielka sala gimnastyczna. Pozostałe pomieszczenia parteru zajmowała okratowana cela więzienna i kostnica. Na pierwszym piętrze znajdowała się duża sala zebrań oraz dwa przestronne pokoje.  Duży teren za budynkiem, okolony żywopłotem morwowym, służył jako miejsce zbiórek oraz plac do organizowania festynów, podczas których ustawiano tam karuzele a małe, wędrowne cyrki rozbijały tam swoje namioty. Od niego oddzielony był żywopłotem mniejszy plac wyposażony w urządzenia do ćwiczeń strażackich oraz budyneczek z umywalnią i wc.

          Po II wojnie światowej na przełomie 1947/48 roku utworzono w Lubiążu Ochotniczą Straż Pożarną. Jej długoletnim działaczem i prezesem był, nieżyjący już Tadeusz Iwaszkiewicz. W chwili obecnej OSP w Lubiążu liczy 31 członków w tym 17 stale aktywnych podczas akcji ratowniczo – gaśniczych i sekcja młodzieżowa. W styczniu 2002 roku jednostka OSP w Lubiążu weszła do Krajowego Sytemu Ratowniczo Gaśniczego.

resized__320x240_100_2976

skanuj0003

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773011