Sołectwo Lubiąż

 Rada Sołecka

Sołectwo Lubiąż zamieszkuje 2203 osoby. Najwyższa władzą w sołectwie jest zebranie wiejskie, które jest organem uchwałodawczym i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące wspólnoty mieszkańców. Sołtys wykonuje uchwały zebrania wiejskiego i kieruje bieżącą działalnością sołectwa. Reprezentuje sołectwo w kontaktach z Gminą oraz innymi instytucjami. Rada Sołecka wspomaga pracę sołtysa.

Sołtys Sołectwa Lubiąż: Zbigniew Posacki

kontakt: posacki@interia.pl

Rada Sołecka składa się z 7 osób:

Dawid Wysocki – członek Rady Sołeckiej

Lucjan Olkowicz – członek Rady Sołeckiej

Marcin Szymecki – członek Rady Sołeckiej

Marian Pękala – członek Rady Sołeckiej

Waldemar Rutowicz - członek Rady Sołeckiej

Mariusz Ozimek – członek Rady Sołeckiej

Agnieszka Dolat - członek Rady Sołeckiej

Sołectwo posiada statut (Uchwała Nr XXII/185/08  Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 22 sierpnia 2008r. w sprawie nadania statutu Sołectwu Lubiąż).

Radni Rady Miejskiej w Wołowie

Lubiąż znajduje się w okręgach nr 18 i 19 wraz z sołectwem: Gliniany

Z miejscowości Lubiąż zostało wybranych 2 radnych:

Zbigniew Posacki (kontakt: e-mail: posacki(a)interia.pl, Tel. 609835798)

Waldemar Rutowicz (kontakt: waldemar.rutowicz(a)wp.pl)


Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
2929939