Informacje


Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu

ul. Mickiewicza 1, Lubiąż,

56 – 100 Wołów


Kadra zarządzająca:

Jacek Kacalak – dyrektor

Jacek Paszkowski – z-ca dyrektora ds. eksploatacyjno – ekonomicznych

Elżbieta Mickiewicz – Dytko – główna księgowa

Agnieszka Kukułka – przełożona pielęgniarek

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu działa na podstawie aktów prawnych, regulujących wykonywanie działalności leczniczej, w szczególności:

 • Ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • Ustawy z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 • Ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
 • Ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • Ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

oraz

 • wpisu do właściwego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
 • statutu,
 • regulaminu organizacyjnego.

Cele i zadania Szpitala

Celem i zadaniem Szpitala jest leczenie chorób i zaburzeń psychicznych, nerwowych, uzależnień, profilaktyka oraz promocja zdrowia i szerzenie oświaty zdrowotnej. Ponadto Szpital świadczy usługi konsultacyjne i wykonuje badania na rzecz uprawnionych podmiotów.

Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Szpital:

 • udziela świadczeń zdrowotnych stacjonarnych w oddziałach szpitalnych.
 • udziela świadczeń innych niż szpitalne, w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym (ZOL), obejmujących swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji, zapewniając im całodobową opiekę odpowiednią do ich stanu zdrowia.
 • udziela świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Pracowni Analityki Medycznej i Pracowni EEG.
 • świadczy usługi konsultacyjne w ramach swojej specjalizacji. Przeprowadza badania sądowo – psychiatryczne na zlecenia sądów i prokuratury oraz na zlecenie innych organów.
 • wykonuje detencję na podstawie orzeczeń sądów w stosunku do osób, które będąc zaburzone psychicznie popełniły czyny karalne.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3772982