Plan dnia

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( prawnych opiekunów). Proporcje zachowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym wynoszą:

1) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

2) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze, itp.);

3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

 1. W godzinach 6.30 - 8.00:
 • schodzenie się dzieci,
 • zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,
 • prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym,
 • zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem bądź indywidualnie,
 • ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
 • przygotowanie do śniadania.
 1. W godzinach 8.00 - 11.30:
 • śniadanie,
 • zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
 • prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym,
 • zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej,
 • zabawy ruchowe z prawidłami,
 • spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
 • przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne.
 1. W godzinach 11.30 – 13.30:
 • obiad,
 • zajęcia programowe o charakterze poszerzającym,
 • opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr,
 • zabawy uspokajające i relaksujące,
 • spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań,
 • zajęcia dodatkowe,
 • przygotowanie do podwieczorku

W oddziale I po obiedzie dzieci leżakują.

 1. W godzinach 14.00 – 15.30
 • podwieczorek.
 • prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym i obserwacyjnym,
 • gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne,
 • zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci.
 1. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 8.00 – 13.00.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773013