Fundusz Sołecki

Fundusz sołecki to pieniądze, które mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców gminy. Jest wyodrębniany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje jego częścią. O przeznaczeniu funduszu sołeckiego decydują bezpo­średnio mieszkańcy sołectwa na zebraniu wiejskim, podejmując we wrześniu stosowną uchwałę o przeznaczeniu funduszu w kolejnym roku budżetowym.

Fundusz sołecki wyodrębniony jest w budżecie gminy. Na każde sołectwo przypada konkretna kwota, obliczana według wzoru zawartego w Ustawie o funduszu sołeckim. Jej wysokość zależy od tego, ilu mieszkańców liczy sołectwo oraz od dochodów gminy. Przy czym liczba mieszkańców powyżej 1000, jak w przypadku Lubiąża, nie wpływa na jego zwiększenie.

Pieniądze z funduszu można wydać na zadania, które speł­niają trzy warunki formalne: służą poprawie warunków życia mieszkańców, są zadaniami własnymi gminy oraz są zgodne ze strategią rozwoju gminy. W praktyce oznacza to, że można je wydać na to wszystko, na co wydaje pie­niądze gmina. Przedsięwzięcia z funduszu muszą być realizowane na terenie sołectwa Lubiąż.

Fundusz sołecki to publiczny grosz – nasze pieniądze. Fundusz jest wyodręb­niany w budżecie gminy i przez cały czas pozostaje częścią budżetu. Wszystkie wydatki z funduszu sołeckiego ponosi gmina, na nią też wystawiane są faktury, rachunki czy zawierane umowy. Sołtys doprecyzowuje wniosek z urzędem gminy, w zakresie poszczególnych zadań (jak np. model namiotu, rodzaj koszy itp.)

Sołectwo/Sołtys nie posiada fizycznie tych pieniędzy!

Fundusz sołecki to pieniądze publiczne, które podlegają takim samym pra­wom jak pozostałe środki budżetowe.

Zgodnie z Ustawą Gmina Wołów otrzymuje od Skarbu Państwa zwrot do 30 % wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego.

Kalendarz

PONWTOŚROCZWPIĄSOBNIE
   
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

fbs

Imprezy w Lubiążu

baner_OK

slot

eclogo_1


Sołectwo Lubiąż uczestniczy w inicjatywie:

OWD

 


 

 


Ilość odwiedzin:
3773030